محصولات

صنایع شیمیایی جهان پردازش دارو

شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ جهت تولید داروهای ظهور و ثبوت برای انواع فیلم ها آغاز و توانست پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم با احداث کارخانه ای مدرن و مجهز به دستگاه های پیشرفته تولیدات خود را در سال ۱۳۷۵ در رشته های پزشکی ،دندانپزشکی ، گرافیک و صنعتی به صورت انبوه عرضه کند . با همکاری علمی شرکت Calbe chemie آلمان توانسته ایم سطح کیفیت تولیداتمان را ارتقاء داده و کنترل مستمری بر کیفیت محصولات خود داشته و سعی داریم همواره با تغییرات حاصله در مواد مصرفی ساخت انواع فیلم ها هماهنگ باشیم . از سال ۱۳۹۵ پس از مطالعات گسترده ای در خصوص تولید ژل های پزشکی بر اساس فرمولاسیون مورد تائید سازمان بهداشت جهانی و قابل رقابت کیفی با بهترین تولیدکنندگان، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ پروانه تولید ژل های پزشکی از طرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صادر گردید و هم اکنون ژل های پزشکی در سه نوع سونوگرافی ،الکترود، لیزر بصورت انبوه تولیدو عرضه میگردد.

صنایع شیمیایی جهان پردازش دارو

شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ جهت تولید داروهای ظهور و ثبوت برای انواع فیلم ها آغاز و توانست پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم با احداث کارخانه ای مدرن و مجهز به دستگاه های پیشرفته تولیدات خود را در سال ۱۳۷۵ در رشته های پزشکی ،دندانپزشکی ، گرافیک و صنعتی به صورت انبوه عرضه کند . با همکاری علمی شرکت Calbe chemie آلمان توانسته ایم سطح کیفیت تولیداتمان را ارتقاء داده و کنترل مستمری بر کیفیت محصولات خود داشته و سعی داریم همواره با تغییرات حاصله در مواد مصرفی ساخت انواع فیلم ها هماهنگ باشیم . از سال ۱۳۹۵ پس از مطالعات گسترده ای در خصوص تولید ژل های پزشکی بر اساس فرمولاسیون مورد تائید سازمان بهداشت جهانی و قابل رقابت کیفی با بهترین تولیدکنندگان، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ پروانه تولید ژل های پزشکی از طرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صادر گردید و هم اکنون ژل های پزشکی در سه نوع سونوگرافی ،الکترود، لیزر بصورت انبوه تولیدو عرضه میگردد.