صفحه اصلی > دانستنيهای عمومی

 

Stainless steel case of watches uk Rolex Submariner Ref, 6538, from Sean? Connally starred in the 1962 first episode of the 007 movie "No. seventh" worn over intelligence officer named, estimated auction replica uk price reached 1 million 240 thousand to 1 million 860 thousand yuan. Another is known as Paul Newman, Rolex Cosmograph Daytona Ref, 6239, its value and collection value is rolex uk also a table for fans.

 

 ممکن است در مواردی پس از چند روز بهره برداری داروی ظهور تغيير رنگ داده و تيره تر گردد و  ظاهرا فاسد شده به نظر برسد ،اين وضعيت در مواردی پيش می آيد که از موارد استفاده شده برای شستشوی تانکها در ته تانک ظهور مانده باشد و يا در معرض تماس مستقيم با نور و هوا قرارگرفته باشد . با شستشوی کامل تانکها با آب خالص و پوشش روی تانکها با فويل آلومنيومی در سيستم های دستی اين مشکل برطرف خواهد شد .

 

- در مواقعی که زمان خاموشی پروسسور بيش از 48  ساعت باشد ، توصيه می شود غلطکها را از داخل محلول ظهور و ثبوت خارج نمايد تا از تشکيل کريستال برروی غلطکها جلوگيری شود .

 

 در صورتيکه جهت شستشوی کامل تانکها از مواد زائد بايد داروهای خود را کلا تعويض نماييد . در نظر داشته باشيد که داروهای ظهور برای رسيدن به فعاليت اصلی خود احتياج به يک محرک دارد معمولا پس از ظاهرسازی چند کليشه غلظت Bromide در محلول افزايش پيدا کرده و محلول فعاليت خود را آغاز می کند همچنين ميتوان با افزودن Stater و يا به ميزان نيم ليتر از داروی ظهور استفاده شده قبلی به داخل تانک ، دارو را فعال کرد .

 

حساسيت فيلم های سبز به نور قرمز در تاريک خانه ميتواند در افزايش Base Fog کمک کند . لذا
 توصيه ميشود در صورت عدم استفاده از فيلتر سبز در مقابل نور مستقيم بپرهيزد .

 

 > درجه حرارت تانک ظهور را 20 درجه سانتی گراد برای ظهور فيلم در مدت 5 دقيقه
 > درجه حرارت تانک ظهور را 22 درجه سانتی گراد برای ظهور فيلم در مدت 4 دقيقه
 > درجه حرارت تانک ظهور را 24 درجه سانتی گراد برای ظهور فيلم در مدت 3 دقيقه تنظيم کنيد .

 

 > برای فعال نگه داشتن داروها هر هفته 25% از محلول داخل تانک را با محلول تازه تعويض نماييد
 و پس از 4 هفته کل محلول را تعويض نماييد .

 > پيشنهاد ميگردد شرايط توصيه شده را با شرايط دستگاه و تجربه خودتان هماهنگ نماييد تا بتوانيد حداکثر کيفيت را در مرکز راديولوژی خودتان داشته باشيد .

 

 

ما آماده ايم با دستگاههای مخصوص، مرکز راديولوژی شما را با شرايط کاری استاندارد مطابقت دهيم

 

 لطفا در زمان خريد به علامت  مخصوص روی پلمپ درب گالن توجه فرماييد .

 

آماده پاسخگويی و رفع هرگونه مشکلات فنی حاصل بدليل استفاده از داروهای ظهور و ثبوت توليدی شرکت صنايع شيميايی جهان پردازش دارو ميباشيم

محصولات   |   اطلاعات فنی   |  دستورالعمل   |   مراكز پخش