تولید تخصصی ژل های پزشکی صنایع شیمیایی جهان پردازش دارو

۱ لیتری

Ultrasound Gel

00s4

۵ لیتری

Ultrasound Gel

00s2

۲۶۰ میلی لیتر

Ultrasound Gel

00s3

شرکت صنایع شیمیایی  جهان پردازش دارو

شرکت از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را جهت تولید داروهای ظهور و ثبوت برای انواع فیلم ها آغاز و توانست پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم با احداث کارخانه ای مدرن و مجهز به دستگاه های پیشرفته در سال ۱۳۷۵ تولیدات خود را در رشته های پزشکی ،دندانپزشکی ،گرافیک و صنعتی به صورت انبوه عرضه کند.

با همکاری های علمی شرکت Calbe Chemie آلمان توانسته ایم سطح کیفیت تولیداتمان را ارتقاء داده و کنترل مستمری بر کیفیت محصولات خود داشته و سعی داریم همواره با تغییرات حاصله در مواد مصرفی ساخت انواع فیلم هماهنگ باشیم.

داروهای ظهور و ثبوت آماده مصرف که برای اولین بار در خاورمیانه توسط این شرکت تولید شده است از جمله نوآوری های ماست که باعث رفع مشکلات مراکزی شده است که دسترسی به آب مناسب برای آماده سازی دارو ندارند.

شرکت صنایع شیمیایی  جهان پردازش دارو

شرکت از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را جهت تولید داروهای ظهور و ثبوت برای انواع فیلم ها آغاز و توانست پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم با احداث کارخانه ای مدرن و مجهز به دستگاه های پیشرفته در سال ۱۳۷۵ تولیدات خود را در رشته های پزشکی ،دندانپزشکی ،گرافیک و صنعتی به صورت انبوه عرضه کند.

با همکاری های علمی شرکت Calbe Chemie آلمان توانسته ایم سطح کیفیت تولیداتمان را ارتقاء داده و کنترل مستمری بر کیفیت محصولات خود داشته و سعی داریم همواره با تغییرات حاصله در مواد مصرفی ساخت انواع فیلم هماهنگ باشیم.

داروهای ظهور و ثبوت آماده مصرف که برای اولین بار در خاورمیانه توسط این شرکت تولید شده است از جمله نوآوری های ماست که باعث رفع مشکلات مراکزی شده است که دسترسی به آب مناسب برای آماده سازی دارو ندارند.