صفحه اصلی > محصولات
 
 
مورد مصرف
شرح کالا
کد کالا
رديف
 
پروسسورهای اتوماتيک
 و پردازش دستی
داروي ظهورراديولوژي آماده مصرف
داروي ثبوت راديولوژي آماده مصرف
RRD10
RRF10
1
پروسسورهای اتوماتيک

داروي ظهور راديولوژي غليظ
 ( برای تهيه 20 ليتر محلول )
داروي ثبوت راديولوژي غليظ
 ( برای تهيه 20 ليتر محلول )

CRD20
CRF20
2
پروسسورهای اتوماتيک
و پردازش دستی

داروي ظهور راديولوژي غليظ
 ( برای تهيه 20 ليتر محلول )
داروي ثبوت راديولوژي غليظ
 ( برای تهيه 20 ليتر محلول )

CMD20
CMF20
3
 
پروسسورهای اتوماتيک
 و پردازش دستی
داروي ظهورآماده مصرف دندانپزشکی
داروي  ثبوت آماده مصرف دندانپزشکی
RDD01
RDF
01
4
 پردازش دستی

داروي ظهورغليظ  دندانپزشکی
( برای تهيه
1.250 ليتر محلول )

داروي ثبوت غليظ  دندانپزشکی
( برای تهيه 1.250 ليتر محلول )

CDD250
CDF250
5
 
پروسسورهای اتوماتيک
 و پردازش دستی
داروي ظهور گرافيک 
( برای تهيه 40 ليتر محلول )
داروي ثبوت گرافيک 
( برای تهيه 40 ليتر محلول )
CGD40
CGF40
6
ظهور پليت پزتيو بصورت دستی

داروي ظهور گرافيک زينک پزتيو
( برای تهيه 20 ليتر محلول )

CZD2-20
7
پروسسورهای اتوماتيک

داروي ظهور پليت ( 10 لیتر آماده مصرف )

CTPD-10
8
پروسسورهای اتوماتيک

داروي ظهور پليت ( 20 لیتر آماده مصرف )

CTPD-20
9
Many of the classic design have evolved into the swiss watches second brand logo, such as Rolex case form style, embody the spirit of the original, more than half a century of the test, almost become the rolex watches representative image of the watch. Form (OYSTER), is a great invention of Rolex, the integrated design case, screwed into the bottom cover and the rotary head to replica rolex watch the production process, the overall use of steel cutting car, make the table ear case integration.
 
پردازش دستی راديوگرافی صنعتی

داروي ظهور صنعتی
(پودر) - ( برای تهيه
20 ليتر محلول )
داروي ثبوت صنعتی
(پودر) - ( برای تهيه
20 ليتر محلول )

NDTD20
NDTF20
10
پروسسورهای اتوماتیک و پردازش دستی
فیلم های صنعتی

داروي ظهور NDT
( آماده مصرف 10 لیتری
)
داروي ثبوت NDT
( آماده مصرف 10 لیتری
)

RNDTD10
RNDTF10
11
 
 
محصولات   |   اطلاعات فنی   |  دستورالعمل   |   مراكز پخش